administratívna budova – HABERMAYEROV PALÁC (2009)

 

lokalita: Bratislava, Panenská ul.

druh stavby: pamiatková obnova s dostavbou

úžitková plocha: 7563m2

klient: URBIA DEVELOPMENT s.r.o.

stupeň: štúdia, dokumentácia pre územné rozhodnutie

determinanty návrhu: Lokatita v tesnom susedstve centrálnej mestskej zóny. Dva samostatné objekty, s požiadavkou na ich funkčné prepojenie do jedného komplexu. Oba existujúce objekty zapísané v zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Komplexná pamiatková obnova existujúcich objektov, doplnená o dostavbu troch nových dvorových krídiel na mieste pôvodných (asanovaných v r. 2004-2005). Platná územno-plánovacia informácia pre danú lokalitu. Zohľadnenie pamiatkových prieskumov, ako aj vstupov od metodika z Krajského pamiatkového úradu Brtaislava. Insolácia vnútorných priestorov a svetlotechnické vplyvy stavby na okolie. Požiadavky klienta dodržať stanovený lokalitný program, dodržať požadovaný štandard administratívnych priestorov, zobytniť a v max. možnej miere využiť podkrovné priestory, v max. možnej miere pokryť nároky na statickú dopravu na vlastnom pozemku.