bungalov - HAMULIAKOVO (2012)

 

lokalita: Hamuliakovo, okr. Senec

druh stavby: novostavba

úžitková plocha: 203m2

klient: súkromná osoba

stupeň: štúdia

determinanty návrhu: Nárožná parcela s rovinatou morfológiou terénu, umiestnená v novovytvorenej zóne pre individuálnu bytovú výstavbu. Regulatívy platné pre dané územie. Jednoduchá realizovateľnosť s minimálnymi nárokmi na stavebný detail (stavba bude realizovaná svojpomocne). Požiadavky klienta ako sú, umiestniť všetky funkcie do jedného kompaktného objemu, dosiahnuť maximálnu plošnú celistvosť nezastavanej časti pozemku, vytvoriť veľký úložný priestor v neobytnom podkroví.