bungalov - U RODIČOV (2021)

 

lokalita: Bernolákovo, okr. Senec

druh stavby: novostavba

úžitková plocha: 112m2

klient: súkromná osoba

stupeň: štúdia

determinanty návrhu: Pozemok tvaru “L“ odčlenený z rodičovskej záhrady. Súčasť stabilizovaného územia obce s charakterom rodinnej zástavby. Orientácia pozemku dlhšou stranou v smere juhozápad-severovýchod. Napojenie na verejnú komunikáciu v južnom rohu pozemku. Jemne svažitá morfológia terénu, so stúpaním v smere od juhu na sever. Okolitá zástavba tvorená samostatne stojacimi rodinnými domami. Regulatívy platné pre dané územie. Požiadavky investora ako sú: vhodný lokalitný program pre mladú rodinu s 2 deťmi, úžitková plocha domu max. 115m2, minimálne plochy komunikácií, prízemná hmota bez podpivničenia, kompaktný objem, vyrovnanie hlavnej časti pozemku do roviny, jednoduchá realizovateľnosť. Autorský zámer: tvarom zastrešenia a doplnkovým bazilikálnym osvetlením povýšiť kuchyňu na „jadro domu“, terasu integrovať do objemu domu, drevené trámové strechy využiť ako prvok interiéru.      

spoluautor: Ing.arch. Simona Lacková