byt - MLIEKÁRENSKÁ (2015)

 

lokalita: Bratislava, Mliekárenská ul.

druh stavby: rekonštrukcia interiéru

úžitková plocha: 164m2

klient: súkromná osoba

stupeň: štúdia, dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav, realizačný projekt

determinanty návrhu: Francúzske okná na severnej a západnej fasáde. Možnosť vstupu na priľahlé trasy cez vyrovnávacie stupne. Okná na východnej fasáde s parapetmi. Všetky okná realizované po strop, bez nadpražia. Dostatočné presvetlenie interiéru vďaka veľkým okenným otvorom. Jestvujúce objektové stúpajúce rozvody v dostatočnom počte, bez možnosti zmeny ich polohy. Malá svetlá výška a tým obmedzená možnosť použitia podhľadov. Dostatočná hrúbka podlahy pre trasovanie ležatých rozvodov. Požiadavky klienta ako sú: generálna rekonštrukcia bytu s cieľom vytvoriť bývanie pre mladú rodinu s deťmi, zachovanie počtu obytných izieb, optimalizovanie dispozície nočnej časti bytu na úkor veľkej kúpeľne a chodby, vybavenie malého WC pohotovostnou sprchou, optické eliminovanie malej svetlej výšky použitím otvorenej dispozície s dverami po strop bez nadpražia.   

spolupráca: Ing. arch. Tomáš Sabin