cestovná kancelária - POD SCHODAMI (2012)

 

lokalita: Bratislava, OC CUBICON

druh stavby: zmena dokončenej stavby

úžitková plocha: 31m2

klient: SG SHOPPING s.r.o.

stupeň: štúdia, projekt pre stavebné povolenie

determinanty návrhu: Priestorové limity pre vytvorenie novej obchodnej jednotky pod eskalátormi. Nutnosť zosúladiť návrh s požiadavkami prevádzkovateľa obchodného centra, jeho dizajnmanuálom a prevádzkovým poriadkom. Neutrálny dizajn bez zohľadnenia firemnej identity koncového užívateľa. Požiadavky klienta na počet pracovných miest, možnosť zamestnať osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.