foodcourt prevádzka - PALEO POINT (2021)

 

lokalita: Bratislava, OC NIVY

druh stavby: zmena dokončenej stavby

úžitková plocha: 58m2

klient: EDGAR, s.r.o.

stupeň: štúdia interiéru, realizačný projekt

determinanty návrhu: Prevádzka verejného stravovania, so zameraním na paleo jedlá. Súčasť zóny foodcourt, bez vlastného odbytového priestoru. Fixne stanovený tvar, pôdorysná plocha a poloha v rámci obchodného centra. Súlad návrhu s požiadavkami prevádzkovateľa obchodného centra, jeho dizajn-manuálom a prevádzkovým poriadkom. Súčasťou zadania aj návrh loga. Súlad s legislatívou platnou pre zariadenia spoločného stravovania. Požiadavky klienta na logiku prevádzky.     

spoluautor: Ing.arch. Simona Lacková