foodcourt prevádzka - U GAZDU (2020)

 

lokalita: Bratislava, OC AUPARK

druh stavby: zmena dokončenej stavby

úžitková plocha: 58m2

klient: EDGAR, s.r.o.

stupeň: štúdia interiéru, realizačný projekt

determinanty návrhu: Prevádzka verejného stravovania, so zameraním na slovenskú regionálnu kuchyňu. Súčasť zóny foodcourt, bez vlastného odbytového priestoru. Fixne stanovený tvar, pôdorysná plocha a poloha v rámci obchodného centra. Súlad návrhu s požiadavkami prevádzkovateľa obchodného centra, jeho dizajn-manuálom a prevádzkovým poriadkom. Logotyp a identita klienta z pohľadu grafického dizajnu. Súlad s legislatívou platnou pre zariadenia spoločného stravovania. Požiadavky klienta na logiku prevádzky.     

spoluautor: Ing.arch. Simona Lacková