foodcourt prevádzka - U GAZDU (2022)

 

lokalita: Bratislava, OC EUROVEA 2

druh stavby: zmena dokončenej stavby

úžitková plocha: 86m2

klient: VOMUR, s.r.o.

stupeň: štúdia interiéru, realizačný projekt

determinanty návrhu: Prevádzka verejného stravovania, so zameraním na slovenskú regionálnu kuchyňu. Súčasť zóny foodcourt, bez vlastného odbytového priestoru. Fixne stanovený tvar, pôdorysná plocha a poloha v rámci obchodného centra. Zosúladenie návrhu s požiadavkami obchodného centra, jeho dizajn-manuálom a prevádzkovým poriadkom. Požiadavky investora: zohľadniť nároky kladené na logiku prevádzky, zosúladiť návrh s platnou legislatívou pre zariadenia spoločného stravovania, zohľadniť platný logotyp a dizajnovú identitu „U Gazdu“.   

spoluautor: Ing.arch. Simona Lacková