grécke delikatesy - ELIA OLIVA (2018)

 

lokalita: Banská Bystrica, SC EUROPA

druh stavby: zmena dokončenej stavby

úžitková plocha: 46m2

klient: RoPe olive, s.r.o.

stupeň: štúdia interiéru, realizačný projekt

determinanty návrhu: Fixne stanovený tvar a pôdorysná plocha budúcej prevádzky v rámci obchodného centra. Nutnosť zosúladiť návrh s požiadavkami prevádzkovateľa obchodného centra, jeho dizajn-manuálom a prevádzkovým poriadkom. Stanovený logotyp a identita klienta z pohľadu grafického dizajnu. Určený typ prevádzky, kombinujúci predaj prírodnej olivovej kozmetiky so stravovaním, zameraným na grécke špeciality. Na malej pôdorysnej ploche dispozične zosúladiť  obchodnú a stravovaciu funkciu, vrátane návrhu kuchyne, zázemia, skladovania a toku tovarov. Požiadavky klienta na logiku prevádzky, rozsah výstavných a úložných priestorov. Zámer vytvoriť pilotný projekt s novým dizajnom, ako súčasť manuálu pre budovanie siete obchodných prevádzok ELIA OLIVA.

spoluautor: Ing.arch. Kamila Kráľová

spolupráca: Ing.arch. Kamila Kráľová