kancelárie - AVOCATO (2011)

 

lokalita: Bratislava, Levická ul.

druh stavby: adaptácia garáží na administratívne priestory

úžitková plocha: 89m2

klient: ENERGICO, s.r.o.

stupeň: štúdia

determinanty návrhu: Fixne stanovený tvar a pôdorysná plocha riešených priestorov, umiestnených v parteri bytového domu. Veľká svetlá výška s možnosťou lokálneho vloženia medzistropu. Priama väzba na verejný priestor ulice. Možnosť vstupu z dvoch strán (z ulice aj z dvora). Možnosť pokrytia nárokov na statickú dopravu na prislúchajúcom pozemku, pôvodne slúžiacom ako príjazdová plocha do garáží. Požiadavky klienta navrhnúť prenajímateľný administratívny priestor s možnosťou adaptácie na obchodnú prevádzku, architektonizovať predpolie pred oboma vstupmi.