kancelárie - UNIBAIL RODAMCO (2012)

 

lokalita: Bratislava, aupark SHOPPING CENTER

druh stavby: zmena dokončenej stavby

úžitková plocha: 197m2

klient: AUPARK, a.s.

stupeň: štúdia, realizačný projekt

determinanty návrhu: Fixne stanovený tvar a pôdorysná plocha riešených administratívných priestorov. Nutnosť zosúladiť návrh s požiadavkami prevádzkovateľa obchodného centra a jeho prevádzkovým poriadkom. Dostať prirodzené svetlo čo najviac do hĺbky traktu a eliminovať tak súčasný efekt tmavej chodby. Požiadavky klienta ako sú, vychádzať z existujúcej dispozície, ekonomizovať návrh čiastočným zachovaním niektorých deliacich konštrukcí, navrhnúť redizajn interiéru s novou identitou užívateľa.