kopírovacia služba – KOPÍRKA.SK (2013)

 

lokalita: Bratislava, OC CUBICON

druh stavby: zmena dokončenej stavby

úžitková plocha: 18m2

klient: Imperia Consulting Company s.r.o.

stupeň: štúdia interiéru, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, dodávka interiéru

determinanty návrhu: Fixne stanovený tvar a pôdorysná plocha budúcej prevádzky v rámci obchodného centra. Nutnosť zosúladiť návrh s požiadavkami prevádzkovateľa obchodného centra, jeho dizajnmanuálom a prevádzkovým poriadkom. Stanovený logotyp a aktuálny grafický dizajn od budúceho prevádzkovateľa. Typ prevádzky, ktorá kombinuje predaj papierenského tovaru s kopírovacou službou. Pilotný projekt klienta, s obmedzeným rozpočtom. Potreba opticky eliminovať stiesnený dojem, spôsobený vytvorením úložných priestorov na tovar, po oboch stranách prevádzky. Požiadavka klienta ako sú, logika prevádky, rozsah ponúkaných služieb, dostatočné úložné (skladové) priestory, dostatočné priestory na vystavenie ponúkaného tovaru a služieb.