mezze bar a predaj prírodnej kozmetiky - ELIA OLIVA (2014)

 

lokalita: Bratislava, OC CUBICON

druh stavby: zmena dokončenej stavby

úžitková plocha: 70m2

klient: Deko Deko, s.r.o.

stupeň: štúdia interiéru, realizačný projekt

determinanty návrhu: Fixne stanovený tvar a pôdorysná plocha budúcej prevádzky v rámci obchodného centra. Nutnosť zosúladiť návrh s požiadavkami prevádzkovateľa obchodného centra, jeho dizajnmanuálom a prevádzkovým poriadkom. Stanovený logotyp a identita klienta z pohľadu grafického dizajnu. Určený typ prevádzky, kombinujúci predaj prírodnej olivovej kozmetiky so stravovaním, zameraným na grécke špeciality. Na malej pôdorysnej ploche dispozične zosúladiť  obchodnú a stravovaciu funkciu, vrátane návrhu kuchyne, zázemia, skadovania a toku tovarov. Zámer vytvoriť interiér volne inšpirovaný atmosférou gréckeho vidieka, s maximom prírodných naturálnych materiálov. Požiadavky klienta na logiku prevádzky, rozsah výstavných a úložných priestorov. Limity dané obmedzeným rozpočtom. Podmienka klienta zachovať pôvodný shopfront, terakotovú dlažbu a drevenú rámovú konštrukciu podhľadu. Podmienka klienta využiť vlastné regálové zostavy v prevedení: surové drevoštiepkové dosky - biela.