nadstavba bytového domu – CASA EGAL (2008)

 

lokalita: Lučenec, Haličská cesta

druh stavby: nadstavba s prístavbou

úžitková plocha: 1026m2

klient: Egal a.s.

stupeň: štúdia

determinanty návrhu: Kvalitné bývanie v širšom centre mesta, s priečne vetrateľnými bytmi, vybavenými balkónom alebo terasou. Dorovnanie nivelety uličnej fronty max. do výšky korunnej rímsy susedného objektu. Insolácia bytov a svetlotechnické vplyvy nadstavby na okolie. Pokrytie nárokov na statickú dopravu formou reorganizácie systému dopravy v priestore dvora. Požiadavky klienta ako sú, skladba bytov rôznej veľkosti, dostavba nových výťahov v dvorovej časti, využiteľnosť výťahov všetkými obyvateľmi, zachovanie všetkých existujúcich komínov a vetracích prieduchov, rekonštrukcia fasád objektu ako celku.