nadstavba činžovného domu – MÝTNA (2011)

 

lokalita: Bratislava, Mýtna ul.

druh stavby: nadstavba s prístavbou

úžitková plocha: 237m2

klient: súkromná osoba

stupeň: štúdia, dokumentácia pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie

determinanty návrhu: Činžovný dom s nájomnými bytmi, blízko centra mesta. Nepravidelný pôdorysný tvar objektu s ostrými uhlami. Možné dorovnanie uličnej nivelety max. do výšky susedných objektov. Nepriaznivá orientácia juhovýchodnej fasády do ulice s veľkým dopravným zaťažením. Insolácia bytov a svetlotechnické vplyvy nadstavby na okolie. Pokrytie nárokov na statickú dopravu na vlastnej parcele, situovanej vo vnútrobloku. Požiadavky klienta zvýšiť bonitu exitujúcich veľkometrážnych bytov (dostavba loggií a výťahu), doplniť súčasnú skladbu bytov o malometrážne byty s priečnym vetraním (nadstavba), uvažovať s komplexnou rekonštrukciou fasád ako celku.