podkrovný apartmán - iLEN (2019)

 

lokalita: Vysoké Tatry, Starý Smokovec

druh stavby: interiér

úžitková plocha: 54m2

klient: súkromná osoba

stupeň: štúdia interiéru, realizačný projekt interiéru

determinanty návrhu: Podkrovný priestor v rekonštruovanom apartmánovom dome. Vlastný balkón a vikierové okno s južnou orientáciou. Možnosť klientských zmien obmedzená developerom stavby. Záväzne stanovená poloha stúpajúcich rozvodov. Malá hrúbka podlahy pre zmenu trasovania ležatých rozvodov. Podkrovné šikminy dané tvarom strechy a vikiera. Výška priestorov limitovaná oceľovými rámami stužujúcimi drevený krov. Zámer klienta využívať apartmán na rekreačné pobyty vlastnej rodiny v kombinácii s krátkodobým prenájmom. Požiadavky klienta ako sú: oddelená spálňa so 4 lôžkami, možnosť zväčšiť ubytovaciu kapacitu o 2 prístelky, sprchový kút miesto pôvodnej vane, dostatok úložných priestorov riešených oddelene pre rodinu, hostí a údržbu resp. upratovanie. Autorský zámer rozčleniť hlavný obytný priestor na funkčné zóny vložením interiéru systémom „dom v dome“.

spoluautor: Ing.arch. Kamila Kráľová

spolupráca: Ing.arch. Kamila Kráľová