predajňa kávy s ochutnávkou- ZICAFFÉ I. (2010)

 

lokalita: Bratislava, OC CUBICON

druh stavby: zmena dokončenej stavby

úžitková plocha: 18m2

klient: D.I.D Slovakia s.r.o.

stupeň: štúdia interiéru, projekt pre stavebné povolenie

determinanty návrhu: Fixne stanovený tvar a pôdorysná plocha budúcej prevádzky v rámci obchodného centra. Nutnosť zosúladiť návrh s požiadavkami prevádzkovateľa obchodného centra, jeho dizajnmanuálom a prevádzkovým poriadkom. Stanovený logotyp a aktuálny grafický dizajn od talianskeho výrobcu ponúkanej kávy. Typ prevádzky, ktorá kombinuje predaj kávy, kávovarov a príslušenstva s kaviarňou. Pilotný projekt klienta, s obmedzeným rozpočtom. Požiadavka klienta vytvoriť dostatočné úložné priestory na vystavenie ponúkaného tovaru.