predajňa parfumérie - ELNINO.SK (2014)

 

lokalita: Bratislava, OC CUBICON

druh stavby: zmena dokončenej stavby

úžitková plocha: 49m2

klient: Transaction System Servis, s.r.o.

stupeň: štúdia interiéru, realizačný projekt, dodávka interiéru

determinanty návrhu: Fixne stanovený tvar a pôdorysná plocha budúcej prevádzky v rámci obchodného centra. Nutnosť zosúladiť návrh s požiadavkami prevádzkovateľa obchodného centra, jeho dizajnmanuálom a prevádzkovým poriadkom. Stanovený logotyp a identita klienta z pohľadu grafického dizajnu. Určený typ obchodnej prevádzky, zameraný na pultový predaj parfumérie. Pilotný projekt klienta, so stanoveným rozpočtom. Podmienka zachovať pôvodný shopfront, pôvodný podhľad, dlažbu aj svietidlá. Pri návrhu dizajnu a prevedenia interiéru zohľadniť hodnotu a vzhľad ponúkaného tovaru. Požiadavky klienta na logiku prevádzky, rozsah výstavných a úložných priestorov, uzamykateľnosť vybraných výstavných a úložných priestorov, počet pokladní, rozsah presklenia predajného pultu (prezentácia tovaru), uzatvorienie zápultia voči neoprávnenému vstupu.