pub & restaurant - HYSTERIA (2008)

 

lokalita: Bratislava, avion SHOPPING PARK

druh stavby: zmena stavby pred jej dokončením

úžitková plocha: 337m2

klient: IVMO s.r.o.

stupeň: štúdia, projekt pre stavebné povolenie

determinanty návrhu: Fixne stanovený tvar a pôdorysná plocha budúcej prevádzky, v rámci dostavovanej časti obchodného centra. Čiastočné prirodzené osvetlenie priestoru cez 3 stropné svetlíky, slúžiace zároveň ako zariadenie na odvod dymu a tepla. Možnosť zriadenia samostatného zásobovacieho vstupu vďaka susediacej únikovej chodbe obchodného centra. Nutnosť zosúladiť návrh s požiadavkami prevádzkovateľa obchodného centra, jeho dizajnmanuálom a prevádzkovým poriadkom. Požiadavka klienta, prispôsobiť návrh tematickému zameraniu reštaurácie na mexickú gastronómiu.