redizajn kancelárií - GLEEDS (2017)

 

lokalita: Bratislava, Vysoká ul.

druh stavby: zmena dokončenej stavby

úžitková plocha: 215m2

klient: GLEEDS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

stupeň: štúdia interiéru, realizačný projekt interiéru

determinanty návrhu: Zachovať pôvodné dispozičné členenie priestoru. Využiť pôvodný kancelársky nábytok s výnimkou zariadenia recepcie a kuchynky. V Redizajne sa obmedziť na výmenu interiérových dverí, nášľapných vrstiev podláh, povrchových úprav stien, sanity, zdravotechnických armatúr a čiastočne aj podhľadov a svietidiel. V návrhu zohľadniť oblasť pôsobenia klienta, čiže stavebníctvo a nehnuteľnosti.

spoluautor: Ing.arch. Matej Brondoš

spolupráca: Ing.arch. Matej Brondoš