rekreačná chata - MODRA (2016)

 

lokalita: Modra-Harmónia, okr. Pezinok

druh stavby: novostavba

úžitková plocha: 237m2

klient: súkromná osoba

stupeň: overovacia štúdia

determinanty návrhu: Parcela lichobežníkového tvaru, umiestnená v okrajovej polohe Harmónie, na plochách určených pre rekreáciu. Okolitá zástavba tvorená samostatne stojacimi rekreačnými chatami voľne rozmiestnenými v krajine, s dostatočnými odstupmi pre zachovanie súkromia. Morfológia terénu svahovitá, s veľkým sklonom pozdĺž východnej hranice parcely. Výhľad do údolia z najvyššieho miesta, v severnom rohu. Klesanie terénu a smer výhľadu na juh. Prístup na parcelu z východu resp. juhozápadu, z nespevnených komunikácii. Regulatívy platné pre dané územie. Požiadavky klienta ako sú: rekreačná chata pre trojčlennú rodinu s možnosťou ubytovania hostí, možnosť celoročného užívania, využiť výhľad do údolia, garáž pre dve vozidlá, šikmý tvar strechy, nízkoenergetický štandard objektu.      

spoluautor: Ing.arch. Matej Brondoš

spolupráca: Ing.arch. Matej Brondoš