rekreačná chata - POD STROMAMI (2017)

 

lokalita: Bratislava-Záhorská Bystrica

druh stavby: novostavba

úžitková plocha: 202m2

klient: súkromná osoba

stupeň: štúdia, projekt pre stavebné povolenie

determinanty návrhu: Úzky pozemok obdĺžnikového tvaru, umiestnený v chatovej osade Podkerepušky. Orientácia pozemku dlhšou stranou v smere juhozápad-severovýchod. Prístup na parcelu z juhozápadu, z obslužnej komunikácie. Rovinatá morfológia terénu. Prírodný charakter prostredia. Okolitá zástavba tvorená samostatne stojacimi rekreačnými chatami. Existujúci vysoký murovaný plot na juhovýchodnej hranici pozemku. Regulatívy platné pre dané územie. Podmienka zachovať skupinku vzrastlých ihličnanov v strede parcely, ako nositeľa prírodného charakteru prostredia. Presný lokalitný program zadaný investorom, vrátane požiadavky na podpivničenie objektu. Celoročné užívanie objektu. Vysoká hladina spodnej vody, ako určujúci faktor pre výškopisné osadenie objektu. Požiadavka investora znivelizovať pozemok do roviny. 

spoluautor: Ing.arch. Kamila Kráľová

spolupráca: Ing.arch. Kamila Kráľová