rodinný dom - CORNER (2005)

 

lokalita: Miloslavov- Alžbetin Dvor, okr. Senec

druh stavby: novostavba

úžitková plocha: 151m2

klient: súkromná osoba

stupeň: štúdia, realizačný projekt

determinanty návrhu: Malá nezastavaná parcela trojuholníkového tvaru, blízko centra obce, na nároží dvoch ulíc. Rovinatá morfológia terénu. Požiadavky obce na dodržanie indexu zastavanej plochy a koeficientu zelene. Objem navrhovaného objektu zohľadňujúci okolitú nízkopodlažnú bytovú zástavbu. Rozdelenie požadovaných funkcií do viacerých samostatných hmôt. Požiadavky klienta ako sú, plošné limity na jednotlivé funkcie, nízke rozpočtové náklady, typ konštrukcie (drevodom so stĺpovo-trámovou konštrukciou), možná etapizovateľnosť výstavby.