rodinný dom - GYULAHAZ (2006)

 

lokalita: Veľký Krtíš, Lučenská ul.

druh stavby: novostavba

úžitková plocha: 292m2

klient: súkromná osoba

stupeň: štúdia, dokumentácia pre búracie povolenie, projekt pre stavebné povolenie

determinanty návrhu: Nepravidelný tvar pozemku. Blízkosť cesty I. triedy č. 75 (severne od parcely). Výhľad možný až nad úrovňou 1.NP. Charakter miesta, ktorý je tvorený starou urbanistickou štruktúrou (tzv. Ďulov dom resp. dvor). Táto štruktúra pôvodne vznikla ako veľká poľnohospodárskej usadlosť  (veľkostatok) a tvorí ju sústava objektov okolo štvorcového nádvoria. Časom sa štruktúra majetkovo rozdrobila, pričom nádvorie ostal ako spoločný verejno-komunikačný priestor. Časť objektov sa dochovala už len ako ruiny obvodových múrov.