rodinný dom - iLEN (2009)

 

lokalita: Veľký Krtíš, Dúbravská ul.

druh stavby: interiér rodinného domu

riešená plocha: 88m2

klient: súkromná osoba

stupeň: štúdia

determinanty návrhu: Dispozičné a prevádzkové riešenie dohodnuté s klientom v predchádzajúcom stupni projektovej dokumentácie.