rodinný dom - KONOPISKÁ PAi (2020)

 

lokalita: Bratislava-Čunovo

druh stavby: novostavba

úžitková plocha: 178m2

klient: súkromná osoba

stupeň: štúdia

determinanty návrhu: Pozemok tvaru “L“ umiestnený v koncovej polohe slepej ulice. Súčasť rozvojového územia s málopodlažnou obytnou zástavbou. Orientácia pozemku dlhšou stranou v smere juhovýchod-severozápad. Napojenie na verejnú komunikáciu vo východnom rohu pozemku. Rovinatá morfológia terénu. Regulatívy platné pre dané územie. Požiadavky investora ako sú: presný lokalitný program, prízemná hmota bez podpivničenia s ustúpeným horným podlažím, krytá terasa, veľký obytný priestor s bohatým presklením do záhrady, minimálne plochy komunikácií, maximálna plošná celistvosť nezastavanej časti pozemku, ochrana pozemku pred nežiadúcimi priehľadmi z juhovýchodnej strany. Autorský zámer: maximálne využiť výhľad severozápadným smerom do voľnej agrárnej krajiny.   

spoluautor: Ing.arch. Simona Lacková