rodinný dom - KONOPISKÁ VOu (2020)

 

lokalita: Bratislava-Čunovo

druh stavby: novostavba

úžitková plocha: 199m2

klient: súkromná osoba

stupeň: štúdia, projekt pre stavebné povolenie

determinanty návrhu: Pozemok tvaru “L“ umiestnený v koncovej polohe slepej ulice. Súčasť rozvojového územia s málopodlažnou obytnou zástavbou. Orientácia pozemku dlhšou stranou v smere juhozápad-severovýchod. Napojenie na verejnú komunikáciu v južnom rohu pozemku. Rovinatá morfológia terénu. Regulatívy platné pre dané územie. Požiadavky investora ako sú: presný lokalitný program, prízemná hmota bez podpivničenia s ustúpeným horným podlažím, krytá terasa, maximálny odstup obývacej izby od hranice pozemku, ochrana pozemku pred nežiadúcimi priehľadmi z juhovýchodnej strany. Autorský zámer: maximálne využiť výhľad severozápadným smerom do voľnej agrárnej krajiny.   

spoluautor: Ing.arch. Kamila Kráľová

spolupráca: Ing.arch. Simona Lacková