rodinný dom - PAi (2013)

 

lokalita: Bratislava-Čuňovo

druh stavby: novostavba

úžitková plocha: 165m2

klient: súkromná osoba

stupeň: štúdia, projekt pre zmenu územného rozhodnutia, projekt pre stavebné povolenie

determinanty návrhu: Parcela s rovinatou morfológiou terénu, umiestnená v novovytvorenej zóne pre individuálnu bytovú výstavbu. Regulatívy platné pre dané územie. Požiadavky klienta ako sú: umiestniť všetky požadované funkcie do jedného kompaktného objemu s dvoma nadzemnými podlažiami a plochou strechou (bez suterénu), objekt osadiť na predpísanú uličnú čiaru, max. využiť povolenú šírku zastavania danú odstupovými vzdialenosťami, dodržať požadovanú max. úžitkovú plochu 140m2 bez garáže, garáž navrhnúť v rozsahu 1x auto+1x motcykel+4x bicykel+1x pramica pod stropom, na 1.NP navrhnúť dostatočne veľký obytný priestor s veľkými preskleniami orientovanými do záhrady, minimalizovať plochy komunikácií, minimalizovať nevyužitý obostavaný priestor, optimálna orientácia obytného priestoru na svetové strany ani prepojenie garáže s domom neboli zo strany investora podmienkou.