rodinný dom - PAMA (2013)

 

lokalita: Pama-Rakúsko

druh stavby: novostavba

úžitková plocha: 312m2

klient: súkromná osoba

stupeň: architektonická štúdia

determinanty návrhu: Parcela umiestnená v novovytvorenej zóne pre individuálnu bytovú výstavbu. Rovinatá morfológia terénu. Potreba vyrovnať násypom výškový skok medzi parcelou a komunikáciou. Regulatívy platné pre dané územie, ako napr. stavebná čiara, min. odstupové vzdialenosti, predpísaný šikmý tvar strechy. Požiadavky klienta ako sú: parkovanie bez garáže len s krytými státiami, časť parcely pred objektom ponechať ako poloverejný priestor bez oplotenia, hlavný obytný priestor v maximálnej miere otvoriť do exteriéru a vyriešiť jeho priame napojenie na dve terasy (východnú, západnú).