rodinný dom - PRI ZÁMKU (2017)

 

lokalita: Pezinok, Rázusova ul.

druh stavby: rekonštrukcia s prestavbou

úžitková plocha: 380m2

klient: súkromná osoba

stupeň: štúdia, projekt pre stavebné povolenie

determinanty návrhu: Pozemok obdĺžnikového tvaru, umiestnený v centrálnej časti mesta, v stabilizovanom území s charakterom rodinnej zástavby. Parcela zo severovýchodu v dotyku s verejnou komunikáciou. Z juhozápadu s národnou kultúrnou pamiatkou- Zámocký park. Rovinatá morfológia terénu. Tradičná okolitá zástavba, s domami na plnú šírku parcely, tvoriaca radovú uličnú frontu. Pôvodný rodinný dom, typický pre danú lokalitu, s pôdorysom tvaru „L“, prejazdom do dvora, s jedným nadzemným podlažím a neobytným podkrovím pod sedlovou strechou. Regulatívy platné pre dané územie. Ochranné pásmo národnej kultúrnej pamiatky zasahujúce na pozemok. Pôdorysný tvar aj objem vopred určený existujúcim rodinným domom. Zámer novodobo interpretovať klasický vinohradnícky dom, v súlade s okolitou zástavbou. Zachovať možnosť prejazdu do dvora. Umožniť peší prechod do dvora bez nutnosti vstupu do obytných priestorov. Požiadavka klienta vytvoriť viacgeneračné rodinné bývanie, s dvomi samostatnými obytnými jednotkami, spoločnou garážou a dvorom.

spoluautor: Ing.arch. Matej Brondoš

spolupráca: Ing.arch. Matej Brondoš