rodinný dom - REVA (2016)

 

lokalita: Šenkvice, okr. Pezinok

druh stavby: novostavba

úžitková plocha: 214m2

klient: súkromná osoba

stupeň: štúdia

determinanty návrhu: Parcela s mierne svahovitou morfológiou terénu, umiestnená v rámci staršej zástavby zo samostatne stojacich rodinných domov. Lokalizácia parcely na vyvýšenom mieste, s výhľadom na obec. Smer výhľadu sever-severovýchod.  Klesanie terénu na severovýchod. Regulatívy platné pre dané územie. Osadenie rodinného domu na severozápadnú hranicu parcely, na miesto pôvodného domu určeného na odstránenie. Požiadavky klienta ako sú: koncipovať objekt ako víkendový rodinný dom pre mladú rodinu v budúcnosti s možnosťou trvalého bývania, koncipovať objekt ako prízemný bungalov so šikmými strechami.

spoluautor: Ing.arch. Matej Brondoš

spolupráca: Ing.arch. Matej Brondoš