rodinný dom - STUPAVA (2010)

 

lokalita: Stupava Mást, okr. Malacky

druh stavby: novostavba

úžitková plocha: 270m2

klient: súkromná osoba

stupeň: štúdia, projekt pre stavebné povolenie

determinanty návrhu: Nárožná parcela s rovinatou morfológiou terénu, umiestnená v novovytvorenej zóne pre individuálnu bytovú výstavbu. Regulatívy platné pre dané územie. Požiadavky klienta umiestniť všetky funkcie do jedného kompaktného objemu, dosiahnuť maximálnu plošnú celistvosť nezastavanej časti pozemku, dodržať nadštandardné plošné výmery detských izieb.

spoluautor: Ing.arch. Pavol Pauliny

spolupráca: Ing.arch. Pavol Pauliny