rodinný dom - ZÁHORSKÁ (2010)

 

lokalita: Bratislava-Záhorská Bystrica

druh stavby: novostavba

úžitková plocha: 210m2

klient: súkromná osoba

stupeň: štúdia, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt

determinanty návrhu: Malá parcela s rovinatou morfológiou terénu, umiestnená v novovytvorenej zóne pre individuálnu bytovú výstavbu. Regulatívy platné pre dané územie. Požiadavky klienta umiestniť všetky obytné funkcie do jednej dvojpodlažnej hmoty, garáž riešiť ako samostatne stojacu, vytvoriť väčší krytý priestor pred hlavným vstupom, zamedziť optickému kontaktu medzi ulicou a terasou.  

spoluautor: Ing.arch. Pavol Pauliny

spolupráca: Ing.arch. Pavol Pauliny