rybárska chatka - HÁJ (2014)

 

lokalita: Slepčany, okr. Zlaté Moravce

druh stavby: novostavba

úžitková plocha: 88 m2

klient: súkromná osoba

stupeň: štúdia, projekt pre územné rozhodnutie

determinanty návrhu: Architektonické zakomponovanie chatky do prírodného prostredia. Zohľadnenie prírodného faktoru pri výbere stavebných materiálov. Presná lokalizácia chatky, na brehu vodnej nádrže, stanovená investorom. Svažitá morfológia terénu v mieste osadenia chatky. Max. výška vodnej hladiny stanovená výškou prepadu na nádrži. Požiadavky klienta ako sú: krytá terasa s výhľadom na vodu a prístupovú komunikáciu, jedna univerzálna obytná miestnosť s vykurovaním, suchá prevádzka bez vody a kanalizácie, hygienické zázemie mimo objektu v priľahlých budovách, suché uskladnenie pramice počas zimy, možnosť rybolovu na sieť aj udice, napojenie objektu len na rozvod el. energie.