samoobslužná reštaurácia - U GAZDU (2022)

 

lokalita: Bratislava, Einsteinova ul.

druh stavby: zmena dokončenej stavby

úžitková plocha: 203m2

klient: VOMUR, s.r.o.

stupeň: štúdia interiéru, realizačný projekt

determinanty návrhu: Lokalizácia priestoru v parteri administratívnej budovy „Einpark“. Fixne stanovený tvar, pôdorysná plocha aj poloha v objekte. Dva vstupy do odbytovej časti reštaurácie, z ulice a vstupnej lobby. Zosúladenie návrhu s požiadavkami vlastníka budovy, jeho dizajn-manuálom a prevádzkovým poriadkom. Zmena účelu využitia prevádzky z obchodnej na stravovaciu. Požiadavky investora: vytvoriť samoobslužnú reštauráciu zameranú na slovenskú regionálnu kuchyňu, dodržať lokalitný program a požadovanú kapacitu, zohľadniť požiadavky na logiku prevádzky, zosúladiť návrh s platnou legislatívou pre zariadenia spoločného stravovania, zohľadniť platný logotyp a dizajnovú identitu „U Gazdu“.    

spoluautor: Ing.arch. Simona Lacková