sushi & ramenbar - EDO KIN (2016)

 

lokalita: Piešťany, Teplická ul.

druh stavby: zmena dokončenej stavby

úžitková plocha: 107m2

klient: EDO-KIN GROUP, s.r.o.

stupeň: štúdia interiéru, realizačný projekt interiéru

determinanty návrhu: Fixne stanovený tvar a pôdorysná plocha budúcej prevádzky v parteri polyfunkčného domu.  Fixne stanovené body pre napojenie na inžinierske siete. Investorom stanovený logotyp, farebnosť aj materiálová skladba, v súlade s korporátnou identitou a dizajnom už realizovaných prevádzok. Požadovaný veľký centrálny pult, umožňujúci výrobu „sushi“ pokrmov priamo pred zákazníkom. Podmienka klienta využiť existujúci kazetový podhľad. Podmienka klienta zachovať pôvodnú dlažbu a pôvodný výklad. Dizajn výkladu a reklamu na fasáde navrhnúť formou polepu.