vstupná lobby - CPDP2 (2016)

 

lokalita: Bratislava, Prievozská ul.

druh stavby: zmena dokončenej stavby

úžitková plocha: 105m2

klient: CPDP PRIEVOZSKÁ, a.s.

stupeň: štúdia interiéru, realizačný projekt, dodávka interiéru

determinanty návrhu: Hranice zväčšenia vstupnej lobby stanovené investorom. Podmienka dodržať v návrhu max. výšku investičných nákladov. Zachovať kazetový podhľad a minimalizovať zásahy do technologických zariadení nad podhľadom. Dodržať podmienku realizovateľnosti za plnej prevádzky administratívnej budovy. Vyriešiť styk redizajnovanej časti s pôvodným interiérom (chodba, schodisko). Požiadavky investora ako sú: priamy výhľad recepčných na vstupné dvere, kontrolovaný vstup do administratívnych priestorov, prevádzkové odčlenenie stravovacieho zariadenie mimo kontroly vstupu, čakacie priestory s hlbokým sedením.