zameranie kostola sv. Mikuláša  – PODUNAJSKÉ BISKUPICE (2015)

 

lokalita: Bratislava, Vetvárska ul.

druh stavby: dokončená stavba-nehnuteľná národná kultúrna pamiatka

podlahová plocha: 1185m2

klient: Rímskokatolícka cirkev (Farnosť Bratislava- Podunajské Biskupice)

stupeň: zameranie skutočného stavu

zadanie: Kostol sv. Mikuláša je nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou. Zadaním od investora bolo presné geodetické zameranie objektu vrátane vypracovania podrobnej dokumentácie skutočného stavu. Miera podrobnosti bola určená zadávateľom. Zameranie slúži ako podklad pre prieskumy, sanáciu, prípadne návrh obnovy pamiatky.

spolupráca: Ing. Rudolf Baťa