zobytnenie podkrovia - KUKUČIE HNIEZDO (2016)

 

lokalita: Bratislava, Česká ul.

druh stavby: vstavba do podkrovia

úžitková plocha: 168m2

klient: súkromná osoba

stupeň: štúdia, dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačný projekt, dodávka interiéru

determinanty návrhu: Strešné roviny dotknuté vstavbou orientované na východ a západ. Prevládajúci smer vetra zo západu na východ. Podmienka zachovať funkčné všetky komínové prieduchy. Podmienka zachovať jestvujúce objektové stúpajúce rozvody, bez možnosti zmeny ich polohy. Podmienka navrhnúť nový osobný výťah v zrkadle jestvujúceho schodiska. Autorský zámer minimalizovať hrúbku stropu a zväčšiť tak využiteľnú plochu pod šikminami. Autorský zámer v maximálnej miere zachovať jestvujúci krov, priznať ho ako súčasť interiéru a zároveň tým zväčšiť využiteľnú plochu pod šikminami. Autorský zámer minimalizovať zásahy do výzoru uličnej fasády a orientovať sem len strešné okná bez vikierov. Požiadavky klienta ako sú: 4 obytné miestnosti s možnosťou dodatočného rozdelenia detskej izby vstavanou nábytkovou stenou, vybaviť wc pisoárom, na záveternej strane vytvoriť pobytovú strešnú terasu.